CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG  
Tyfu, Meithrin, Llwyddo 
 
CYFRIFWYR ARDYSTIEDIG SIARTREDIG & ARCHWILWYR COFRESTREDIG 
Grow, Nuture, Succeed 

 Ein Gwasanaethau 

Rydym hefyd wedi datblygu ystod o wasanaethau i fodloni anghenion busnesau modern yn y byd cystadleuol sydd ohoni heddiw. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys: 
 
Cadw Cyfrifon 
Cynllunio Busnes 
Cyngor ar Feddalwedd 
Rhagolygon Llif Arian 
Rhagolygon Elw 
Rheoli cyfrifon 
Cynllun Diogelu Ffi Ymchwilio 
Ymchwiliadau Treth